คำพูด 10 อย่างที่จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีกับคุณ

 1. “ได้โปรด กรุณา”
  มนุษย์ทุกคนชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่น เพียงเพราะเค้าต้องการรู้สึกเป็นคนสำคัญจากการสร้างประโยชน์ให้กับใครก็ตาม ดังนั้น หากคุณอยากได้ความช่วยเหลือจากใครก็ตาม 2 คำนี้ เป็นคำที่สมควรจะออกมาจากปากคุณทุกครั้ง ทำให้เค้ารู้สึกเป็นคนสำคัญ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยรับคำสั่งจากคุณ
 2. “ขอบคุณ”
  เมื่อใครก็ตามพยายามทำสิ่งใดเพื่อคุณ จงหมั่นพูดขอบคุณให้เป็นนิสัย แม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย ก็จงกล่าวคำนี้ออกมาด้วยความจริงใจ ลองสำรวจตัวเองดูว่าวันนึงคุณพูดคำนี้มาน้อยแค่ไหน หากคุณพบว่าตัวเองเป็นคนที่พูดคำนี้ได้ยากเหลือเกิน ผมขอให้คุณลองพูดให้มากขึ้น และคุณจะพบว่าใครๆ ก็อยากจะช่วยเหลือคุณ เพียงเพราะอยากฟังคำพูดหวานๆ คำนี้จากปากคุณเท่านั้นเอง
 3. “คุณจำทินพงษ์ นามสนิท ที่เรียนครุฯดนตรีกับผมได้มั้ยครับ”
  หมั่นแนะนำเพื่อนของคุณให้กับคนสำคัญของคุณ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าคุณ รุ่นพี่คุณ หรือใครก็ตามที่คุณเคารพ มันรู้สึกดีมากๆ เลยนะเวลาที่คนอื่นจำเราได้น่ะ
 4. “คุณทำงานได้เยี่ยมเลยล่ะ”
  ทุกคนต้องการได้ับคำชมเชย ทุกคนต้องการให้คนอื่นเห็นค่าสิ่งที่พวกเค้าทำ หมั่นยกย่องในความดีของเค้า เค้าสมควรได้รับ
 5. “คุณพยายามได้ดีมาก ทำดีต่อไปนะ”
  เมื่อใครก็ตามได้พยายามทำอะไรก็ตามอย่างสุดความสามารถ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ได้โปรดสนับสนุนให้เค้าได้รู้สึกดีกับตัวเองนะครับ
 6. “ผมได้ยินแต่สิ่งดีๆ เกี่ยวกับตัวคุณ”
  มันแสดงให้เห็นว่าความดีของเค้าเป็นที่พูดถึง มันทำให้เค้ามีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆ ต่อไป แต่คุณต้องทำด้วยความจริงใจด้วยเช่นกัน นึกถึงความดีอะไรก็ตามที่เค้าทำ ทุกคนย่อมมีสิ่งที่สมควรได้รับการชมเชย
 7. “ผมดีใจที่ได้มาทำงานทีมเดียวกันกับคุณ”
  ไม่มีอะไรดีกว่าการได้ทำงานกับคนที่เห็นค่าในตัวคุณ มันคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้การทำงานของคุณผ่านไปด้วยดีครับ
 8. “ผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณ”
  เช่นเดียวกันกับข้ออื่นๆ ที่ผ่านมา ทุกคนชอบที่จะเป็นคนสำคัญ และเป็นที่ต้องการของใครสักคน
 9. “คุณพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้สิ่งนี้มา คุณคู่ควรกับมันจริงๆ”
  เมื่อปีที่แล้ว ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของทีม CBA 2017 บริษัทจำลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทลัย ของคณะบัญชี เราพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างยอดให้ขายที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งพวกเราก็ทำสำเร็จ ผลคือเราขายได้ทั้งหมด 50 ล้าน ผมได้รางวัล sell professional (SP) ยอดเยี่ยมรางวัลสูงสุดระดับ Legendary มีรุ่นพี่คนพูดคนนึงเดินมามาตบบ่าผม และบอกกับผมว่าผมสมควรได้รับมัน ผมยังจำรุ่นพี่คนนั้นได้ถึงวันนี้ เราไม่ได้ต้องการโล่รางวัล หรือเหรียญใดๆ หรอก เราต้องการแค่คำชมเชยจากคนอื่นก็เท่านั้น
 10. “ขอแสดงความยินดีด้วย”
  เราทุกคนให้ความสำคัญกับคำนี้มาก ไม่งั้นเราคงไม่จัดงานวันเกิดเพื่อความแสดงความยินดีที่เราได้เกิดมา ไม่จัดวันรับปริญญาเพื่อให้คนอื่นได้เข้ามาแสดงความยินดี

--

--

--

“If you don’t believe it or don’t get it, I don’t have the time to try to convince you, sorry.” — Satoshi Nakamoto

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nuttakit Kundum

Nuttakit Kundum

“If you don’t believe it or don’t get it, I don’t have the time to try to convince you, sorry.” — Satoshi Nakamoto

More from Medium

Who is Vincent Bithell, and What Roles did he Play in Different Companies?

Power of (consciously) unproductive time

Everything is fine!

Where are the Parks in Buena Park?